Ulike dokumenter som berører BlåKAFEn:

Du vil finne ytterligere dokumenter som omhandler vegprosjektet her: Granlia og se under "dokumenter".

Reguleringsplaner / Dokumenter

Dato: Forfatter: Type dokument: Mottaker:  
27.11.2014 Ukjent... Reguleringsplan Osavatnet-Rødsjøsvingen Minst mulig...  
Ukjent... Ukjent... Vedlegg til reguleringsplan Minst mulig...  
26.01.2015   Uttalelse fra Fylkesantikvaren Rissa HLTM  
         

Kommentar: Reguleringsplana er lagt ut til høring, men vi som grunneiere har IKKE blitt orientert om den, eller fått den tilsendt. Den er heller ikke helt enkel og finne på kommunen sine sider, og når du finner fram, er den ikke helt enkel og laste ned. Kommunen skylder på overgang til nytt datasystem, og det er jo forståelig... Dessuten er det laga i ny PDF-standard som ikke støttes av så mange PDF-lesere. Dette på grunn av sikkerhet...

Papirer

Adresseliste til HLTM i Rissa

Innsigelser på reguleringsplana:

Dato: Forfatter: Type dokument: Dok. Mottaker: Merknad:
24.01.2015 Monica Rødsjø Innsigelse Rødsjøsvingen PDF HLTM i Rissa Sendt:25.01.15
21.01.2015 Flere Ikke riv, vil ha alternativ HLTM i Rissa Ikke sendt...
26.01.2015 Flere Vern BlåKAFEn PDF HLTM i Rissa Ikke sendt...
26.01.2015 BlåKAFEn Innsigelse - PLANID 2013011 HLTM i Rissa Ikke sendt...

X